- Advertisement -ad image

އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަނުދޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ ފޭސް ދެއެއްގައި ހަދާ ފަހި ދިރިއުޅުން ފްލެޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަނުދޭތީ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.
ސަރުކާރުން މަމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އާއެވެ.
މުޒާހަރާ ކުރި އިންޑިއާ މުވައްޒަފުން ބުނީ އެމީހުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވެފައިވާ ކަމަށާއި ކެއުމުގެ ކަންކަންވެސް އޮންނަނީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ޖޭއެމްސީ އާއި ހަވާލު ކުރީ 9 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި 37 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމުމަށެވެ.
މިއީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ ފްލެޓްތަކެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން އިންޑިއާއިން ނެގި ލޯނުގެ ދަށުން ހިންގާ 2،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްތެރިން މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ އިހުތިޖާޖަށް ނިކުމެފައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ