- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image

މުދާ ހަލާކުވަންދެން ބަހައްޓާ، އެތަކެތި އުކާލުމަކީ އިސްރާފުކުރުމަށްވުރެވެސް ނުބައިކަމެއް: ހުތުބާ

މުދާ ހަލާކުވަންދެން ބަހައްޓަ، އެތަކެތި އުކާލުމަކީ އިސްރާފުކުރުމަށްވުރެވެސް ނުބައި ކަމެއް ކަމަށާއި އިސްރާފުކުރުމަކީ ޝައިތާނާގެ އަމަލެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގެ...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

މަގުބޫލު ރިޕޯޓު

ދުނިޔެ

ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން