- Advertisement -ad image
- Advertisement -ad image
ad image
ad image

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާ ‘އަހާ’ ސިލްސިލާގެ ފޯރަމް މިރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާ، 'އަހާ' ސިލްސިލާގެ ފޯރަމެއް މިރޭ ސަލްޓަންޕާކުގައި ބާއްވާނެއެވެ. 'އަހާ' ފޯރަމްތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ...
- Advertisement -ad image

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސްއަށް ހުށަހެޅޭ “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ޕޯޓަލް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލް "ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ އެންމެންނަށް މި 5 އަހަރުތެރޭ އެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެ: ރައީސް

ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްޤު ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް ސީދާ ސުވާލު ދެންނެވޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ އަހާ ފޯރަމްގެ ތެރެއިން...

ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއްމުކޮށްފި

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދާ ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.ގުޅީފަޅުގއި ތަރައްގީކުރާ ސިޓީގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި ސޯޝަލް ހައުސިން...

ރޭގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފި

‏ރޭގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން މަސްވެރިންނަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފިއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ފަރާތުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް...

ނުރައްކާތެރި ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވިލިމާލޭ ކައިރީ ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ގިނަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދު ކަނޑުމަތީގައި ދެ ލޯންޗް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ...

ފުލިދޫގެ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަލާކުވެފައިވާ ވ ފުލިދޫގެ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.ސަރުކާރުން ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފުލިދޫގެ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެރަށަށް ޓީމެއް ފޮނުވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

- Advertisement -

މަގުބޫލު

ހިރާސް ފޮޓޯ އަލްބަމް

- Advertisement -ad image

ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ

- Advertisement -ad image

ދުނިޔެ

- Advertisement -ad image

ވިޔަފާރި

- Advertisement -ad image

ކުޅިވަރު

- Advertisement -ad image

މުނިފޫހިފިލުވުން

- Advertisement -ad image