- Advertisement -ad image

މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހަވާ އަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
އެގޮތުން މާދަމާ ރޭ އުސްފަސްގަނޑުގައި ހަވާ އަރުވަނީ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައެވެ.

މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ އީދު ބައިބަލާ ޗެލެންޖު 1444 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބު ޓީނޭޖުން ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ