- Advertisement -ad image

ޑީސީޕީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ.
ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 2549، ޢަލީ ރަޝީދު، އައްޔަން ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި 25 މާރިޗު 2021ގައެވެ.
އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް ބ. މާޅޮސް، ޢަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ 19 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. […] ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ރަޝީދު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ.ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނީ އަލީ ރަޝީދު އާއި މަންނާނު… އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ […]

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ