Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ކޮރެއާ ސަރުކާރުން 98000 ޑޮލަރުގެ އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކޮރެއަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ ( ކޮއިކާ ) އިން ރާއްޖެއަށް ޕޯރަޞްލް އެކްސްރޭ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.
މި އެކްސްރޭ މެޝިނުގެ އަގަކީ 98000 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ.
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކްސްރޭ މެޝިން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަދީޖާ އަބުދުލްޞަމަދު އެވެ. ކޮރެއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މެޝިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކޮރެއާއިންރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ މިޔޯން ލީ އެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މިނިސްޤޓރީގެ އިސްވެރިން އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްކެޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޑރ. ހުސެއިން ނިޔާޒުވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.
މިއީ ކޮރެއާ ސަރުކާރާއި ދިވެރހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ޞީއްޚީ ދާއިރާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާކުރެވުނު އެކްސްރޭ މެޝިނެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ