- Advertisement -ad image

ފ.ނިލަންދޫ، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ތަފާތު ރަށެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނިލަންދޫ އަކީ ފ އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. މިއީ ފ އަތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަދި އެންމެ ބޮޑު ރަށްވެސްމެއެވެ. ނިލަންދޫ އަކީ ތާރީހީ ގިނަ ތަންތަނެއް ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ފޯތްމަތި، އާސާރީ މިސްކިތް އަދި ސްކޫލް ހިމެނެއެވެ.
ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ އަށް ބިނާ ކުރި މިސްކިތް ކަމަށް ތާރީހު ހެކިދެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. ނިލަންދޫ އާސާރީ މިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ އަށް ބިނާ ކުރި މިސްކިތް ކަމަށް ތާރީހު ހެކިދެއެވެ.
    ތާރީހު ހެކިދެނީ ރާއްޖޭ އެންމެ ފަހުން ާާ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެއިސްލާވީ ނިލަންދޫ ކަމަށް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ