Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް ޔޫރޯގެ ކުއާޓާއަށް ފްރާންސް ދަތުރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ރަންޑަލް ކޮލޯ މުއާނީ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ލީޑު ނަގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބެލްޖިއަމް އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފްރާންސް ދެން ބައްދަލުކުރާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހެމްބާގްގައި ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕޯޗުގަލް އާއެވެ..

ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ކޮލޯ މުއާނީ ޓީމުތިބީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ޓާގެޓް ގެއްލުނީ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ (ފްރާންސް) އާއި ތިން ވަނަ (ބެލްޖިއަމް) ބައްދަލުކުރި މެޗްއަޕްގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗު އެއްވަރުވެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖަށް ދަތުރުކުރި އިރު، އެ ޓީމަށް ތިން މެޗުން ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ދެ ގޯލެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ފްރާންސަށް ލިބުނީ މެޗުގެ 34 މިނެޓު ފަހުން ޖޫލްސް ކޫންޑޭ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް މާކަސް ތުރާމް އަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ