Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހިރާސްބަދިގެ: ދަނޑި އަލުވި ބޯކިބާ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު

ދަނޑި އަލުވި ބޯކިބާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ދަނޑިއަލުވި (ގާނާފައި ހުރި)

2 ޖޯޑު ގަބުޅި (ގާނާފައި ހުރި)

1 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު

3 ބިސް

1/2 ޖޯޑު ހުވަނދުމާ ފެން

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: 

ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ބޮޑު ބޯތަށްޓަކަށް އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް (ވިސްކް) ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބޭކިން ޓްރޭއަކަށް އޮއްސާލާށެވެ. އަދި މެދު ހޫނުމިނުގައި 30-40 ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ