- Advertisement -ad image

އިދިކޮޅުގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން 8 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާތީ އިދިކޮޅުން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން 8 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނަދީމްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މަޖިލިސް ކުރާ ގެ ހުންނަ ސަރަހައްދަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ވަށައިގެން ބެރިކޭޑު ޖަހާ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds