- Advertisement -ad image

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާ ނިޔާވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރިޒާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ރިޒާ ނިޔާވެފައިވަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަަމުން ދަނިކޮށް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

ރިޒާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅެކެވެ.

މި ދައުރަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭގެ ކުރީން ހިނގި 18 އަދި 17 ވަނަ މަޖިލީހުގައިވެސް އެ ދާއިރާގެ ގޮޑި ފުުރުއްވީ ރިޒާ އެވެ. މި ހިނގާ 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން މެއި 28، 2019 ގައި މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރިޒާ، މެންބަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ޖޫން 10، 2019 ގައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ