- Advertisement -ad image

ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ 4 ކިލޯގެ ހެރޮއިން ހޯދައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


މާލޭގެ ތަނެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުރި 4 ކިލޯގެ ހެރޮއިން ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ.
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިތަކެތި ހޯދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިންޓެެލިޖެންސް މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް، 4 މާޗު ގައި މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންއެއްގައި ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާމާލޭގެ 10 ތަނެއް ފުލުހުން ބަލާފާސްކުރި ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި 5 ދިވެހި ފިރުހެނުން ހައްޔަރުކޮށް 4.097 ކިލޯ ހެރޮއިން ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ހޯދުނު ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ