- Advertisement -ad image

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެނުގެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، ލެބޯޓަރީގެ ޙިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައި ކަމަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.
އައިޖީއެމްއެޗުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ މިކަން ހައްލުކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.


އަދި މިކަމުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކުލިނިކްތަކަށް ދައްކާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކުވެސް ލެބް ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ