- Advertisement -ad image

ހެންވޭރު ގެއަކުން މީހަކު ވެއްޓިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތެރިވަނީ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހެންވޭރު ގެއަކުން މީހަކު ވެއްޓިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ގެއަކުން މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް މިރޭ 20:05 ގައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
ފުލުހުން ދަނީ ސީންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds