- Advertisement -ad image

ބްރިޖްމަތީގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ކާރަކަށް ސައިކަލެއް އަރައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބްރިޖްމަތީ ޕާރކްކޮށްފައި އޮތް ފުލުހުންގެ ކާރަކަށް ސައިކަލެއް އަރައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ ސައިކަލު އައީ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ކާރު ޕާރކް ކޮށްފައި އޮތްވާ ސައިކަލު އައިސް އެއީ ކާރުގެ ކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާ ވަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް މިހާރު ގެންގޮސްފައެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދު 7:48 އެހާއިރުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ