test
- Advertisement -ad image

ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމް އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވެއްޖެއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސ މަރަދޫފޭދޫ/ ރަތްދެބައިގޭ އިބުރާހިމް ފައިހު ނިޒާމް މިރޭ އަމިއްލައަށް ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.
އަދި ފުލުހުން މާލޭގައި މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ފައިހު ނިޒާމު ހޯދުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ