- Advertisement -ad image

ފޭސް ދެއެއްގައި ހުޅުވި އެސްޓީއޯ ރޯދަ މާރޓް ރައްޔިތުންނަށް ތުރާލަކަށް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދެއެއްގައި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯއިން ހުޅުވި ރޯދަ މާރޓް ރައްޔިތުންނަށް ތުރާލަކަށްވެ ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެސްޓީއޯއިން ރޯދައަށް ހުޅުވި ފިހާރައިގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ކިޔާދީފައެވެ.
އެގޮތުން އެސްޓީއޯއިން ދެ ޓަނުގެ ލުނބޯ ގެނެސް ވިއްކަންފެށި ކަމަށް ބުނިއިރު ފޭސް ދެއެއްގެ ރޯދަ މާރޓްގައި މިވަގުތުވެސް ލުނބޯ ނެތެވެ.
އަދި ވިއްކަމުންދާ ބިހަށް ބަލާއިރު އެޕްރީލް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހަށް މުއްދަތު ހަމަވެއެވެ. މިވަގުތު މީހަކަށް 1 ކިލޯ ފިޔާ ވިއްކާއިރު އަލުވި ވިއްކަނީ މީހަކަށް 5 ކިލޯއެވެ.
ރޯދަމާރޓުން ވިއްކަމުންދާ ގެރިކިރު ވެސް އެޕްރީލް މަހު މުއްދަތު ހަމަވެއެވެ.

ސީދާ އެސްޓީއޯ ރޭޓުން ރޯދަ މާރޓުން ތަކެތި ލިބެން ހުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންމެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds