test
- Advertisement -ad image

ރައީސް އަށް ކެތެއްނުވި، އަމްރު އެސްޓީއޯއިން ބޭރު ކުރަން އަންގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން އަމްރު އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން (ޕީސީބީ)އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން އަމުރު ވަކި ކުރައްވަން ރައީސް ނިންމެވިއިރު އަމްރު ގެންދަވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުން ފެކުޝަނާއެކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕާޓީތަކާއެކު ބައިވެރިވަމުންނެވެ.
ރައީސް އޮފީހުފެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ވިދާޅުވީ، މިގޮތަށް ރައީސް ނިންމެވީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން އަމްރު ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެސްޓީއޯ ހިންގަން ހަވާލު ކުރި ބޭފުޅެއް އަދި ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2 ޚިޔާލު

  1. މީނާ ވަކިކުރުން މާ ލަސްވެސް ވެއްޖެއެވެ. މީނައަކީވެސް ހިނދުކޮޅު އަންނަ މީހެކެވެ. ވީމާ މިމީހުން ތިބޭނީ އަންނި ފަޅީގައެވެ.

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ