- Advertisement -ad image

ހިޔާޓަވަރުތަކުން ކުއްލިއަކަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހިޔާޓަވަރުތަކުން ކުއްލިއަކަށް 5:30 ހާއިރު ކަރަންޓްކެނޑިއްޖެއެވެ. ލިފްޓްތައްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް ޓަވަރު ފަހެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު މައުލޫމާތުދިނެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވަނީ ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓަވަރުގެ ސަބްސްޓޭޝަންގެ ސްވިޗްގިއަރގެ ބަސްބާ ޝޯޓުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މުވައްޒަފުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކުރެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ