test
- Advertisement -ad image

ވެލާނާ އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި ބޯޓެއްގެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ދިއުމުން ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި ފްލައި ދުބާއީގެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފިއެވެ.
އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ ބޯޓުގައި ތިބި ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫއިން ސަލާމަތުން ތިބި ކަމަށެވެ.
މިއަދު މެންދުރު 14:18 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ފްލައި ދުބާއީގެ އެފްޒެޑް 1569 ގެ ފުރޮޅު ފަޅައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ބައެއް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ވަގުތީ ގޮތުން ރަންވޭ ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ހަވީރު 5:00 ހާއިރު ރަންވޭ އާންމު އުދުހުންތަކަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ކުރިން އެ ކުންފުނިން ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ރަންވޭ ކްލިއާ ކުރެވިފައިވަނީ އެއަށްވުރެ ފަހުން ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ