test
- Advertisement -ad image

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމްރާވެރިޔާ ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ތާބިތު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ހއ. ހޯރަފުށީ، ނޫވިލާގެ، ފާތިމަތު ވަހީދާ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ފެނިއްޖެއެވެ.
އެ ގުރޫޕުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ބުނީ ފާތިމަތު ވަހީދާ މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ވަހީދާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ މޯބައިލް ފޯނާއި، ކާރޑް އަދި ދަބަސް ކޮޓަރީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު އާއިލާގެ އެހެން މީހުނާއެކު ދަމު ނަމާދަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އާއިލާގެ މެންބަރުންނާ ދުރަށް ދިއުމަށް ފަހު، އެނބުރި ހޮޓަލަަށް ގޮސްފައިނުވާތީއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ