- Advertisement -ad image

ސައުދީއަށް ހަނދު ފެނި މާދަމާ އީދުކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ފެނި ހުކުރު ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.
ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިރޭ އެގައުމަށް ކުރެސެންޓް ހަނދު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 21 އެޕްރީލްވާ ހުކުރު ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ