- Advertisement -ad image

ފަރުކޮޅު ފުށީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ފަރުކޮޅު ފުށީގައި ހުރި ބާ އިމާރާުތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށް އާރބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.
އެގޮތުން މިހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ކަމަށްވެސް އާރބަންކޯއިން ހާމަކުރެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަކިފާން ރޯވީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި، ނާސަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު 17:07 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ