- Advertisement -ad image

ކާރަކާއި ޕިކަޕެއް ތިން ސައިކަލުގައި ޖެހި ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ ފޭސް ދެއެއް ނިރޮޅުމަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ހަމަ އެމަގުން ދުއްވާފައިދިޔަ ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި ކޮންޓްރޯލުންނެއްޓިގެން ގޮސް ތިން ސައިކަލުގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ ރޭ 22:55 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ވަގުތު އެއް ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން 34 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެ އަދިވެސް އަންނަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓްގައި ކާރާއި ޕިކަޕުގެ އިތުރުން ތިން ސައިކަލަށް ވެސް ވަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ