- Advertisement -ad image

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު 2 މަސް ބޯޓެއް ހިފަހައްޓައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު ބޭރުގެ 2 މަސް ބޯޓެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި މި ދެ ބޯޓު ހިފެހެއްޓިއިރު، ބެލެވޭގޮތުގައި ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންނެވެ.

މިއީ ކޮން ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓުތަކެއް ކަމާއި ތިބި ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު އަދަދު ސިފައިން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މިގޮތަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ގިނަ ބޯޓުތަކެއް ހިފަހައްޓާފައި ވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ