- Advertisement -ad image

ވައްކަން ކުރުމަށް ފަހު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އިމާރާތަކުން ވެއްޓިގެން ފަރުވާދެނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވައްކަން ކުރަން ވަދެ އުޅެނިކޮށް ފަޅާއެރުމުން ފިލަން އުޅުނު މީހަކު މާލޭގެ ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

އޭނަ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖެންސީގަ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނަ ފަސް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނީ ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ.

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ސިޑިގޮޅި އަށް މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބިދޭސީ އަކު ވެއްޓި ލިބުނު ބޮޑެތި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވެ އެވެ. އެ މީހާ އަކީ އޭސީއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު މީހެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ