- Advertisement -ad image

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 ގައި މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭަޝަނުން ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް 2 ގައި މިއަދު ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް އިމާރާތްކުރެވުނު މިވަގުތީ މިސްކިތުގެ ނަމަކީ މަސްޖިދުލް ޝާކިރީންނެވެ. މި މިސްކިތް ގާއިމުކުރެވިފައިވަނީ ފޭސް 2 ގެ ހިޔާ ޕާރކް ސަރަހައްދުގައެވެ. މި މިސްކިތަކީ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އިސްރަށްވެހިންނާއި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ދުރު ސަރަހަށްދަކަށް ދާންޖެހުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގައި ހުޅުވި މިސްކިތެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.މި މިސްކިތަކީ މުޅި ޖުމުލަ އެއްފަހަރާ 100 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.
މި މިސްކިތުގައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ