- Advertisement -ad image

25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ އާއިލާއަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މއ. ޕެރީހީލިއަން، އަކްރަމް ޢަދީލް ސަޢީދު ކަމަށެވެ. އަދި އަކްރަމް އަދީލް ސައީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މާރިޗް 25 ވަނަ ދުވަހު 19:22 އެހައިކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.
އެހެންކަމުން އާއިލާގެ މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ