- Advertisement -ad image

ގެއްލުނު ކުޑަކުއްޖާ ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ބުނި ގޮތުގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ ރ. އިނގުރައިދޫ، ކަނބުރުގެ، އާއިޝަތު ޒީވާ ސައީދުއެވެ . އަދި އޭނާ މިހާރު އުޅެނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، އެޗް 12ގައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

ޒީވާ ފެނިފައި ވަނީ މިއަދު 12:15 ހާއިރު މާލެއިން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދުވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ފެނުނުއިރު ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ