test
- Advertisement -ad image

އޮޅުވާލައިގެން އެޕާޓްމެންޓަށް ގެންގޮސް ފޭރޭ އަންހެނުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންތަކެއް އޮޅުވާލައިގެން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ހިޔާގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ކިޑްނެޕްކޮށް ފޭރޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިމީހުން، ފިރިހެނުން ކައިރީގެ އެކި ވާހަކަ ދައްކައި ހައްދާލައިގެން ގެންދަނީ ހިޔާ ފްލެޓެއްގައި ހުންނަ އެމީހުންގެ އެޕާޓްމަންޓަށެވެ. އެތަނަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ދެން އެމީހުން އެމީހަކަށް ބިރު ދައްކައި ފޭރެނީ އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާގެ ޓަވަރެއްގައި ހުއްނަ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ގެންގޮސް މީހުން ފޭރެމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން ދަނީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުން މިގޮތަށް ތަންތަނަށް ދާން ދައުވަތު ދީ އެދުނު ކަމަށްވިޔަސް ނުދިޔުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް އޮޅުވާލައިގެން އެކި ގޮތް ގޮތުން މީހުން ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. މިފަދަކަންތައްކުރާމީހުންއަތުން ވަޤުތުންފުލެޓުއަތުލަން ޖެހެއެވެ ފުލެޓުދޭއިރުމިފަދަކަމެއްހިންގައިފިނަމަފުލެޓުއަތުލުމަށްޝަރުތުކުރަންޖެހެއެވެ

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ