Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިޔަ 4 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިޔަ 4 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ މި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށާއި، އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ހިންގަމުންދާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ރެއިޑް އޮޕަރޭޝަންތަކެކެވެ.

މި މީހުން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލޭގެ ދެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

‎އަދި މިރޭގެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިއަ 04 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 3 ފިރިހެނުންނާއި، 1 އަންހެނެކެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޓޭކްއަވޭ ކޮފީ ޝޮޕްގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ 8 ބިދޭސީއަކު ވެސް ފުލުހުން ވަނީ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަތުލައިގެންފައެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ 56 ބިދޭސީއަކު ވެސް ވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ