Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

1.9 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ސްކޭމެއް، 158 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވޭ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1.9 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ސްކޭމަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ބޮޑު ދެ ސްކޭމެއްގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފުލުހުން ވަނީ

މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރަކަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތަކުން ގުޅާ ވިކްޓިމްގެ އެކައުންޓުންނާއި އަދި ވިކްޓިމްގެ ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 25،000 ރުފިޔާ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓުން 1،897،000 ރުފިޔާ މަކަރާއި ހީލަތުން އެކައުންޓުން ނަގާފައިވާކަމަށެވެ. 

މިކަން ހިނގިއިރު ކުންފުނި އެކައުންޓުގައި 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި ކަމަށާއި، އަދި ސްކޭމް ހުއްޓުވުނުއިރު ސަލާމަތްކުރެވުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް މީގެތެރެއިން 548،840 ރުފިޔާ ހޯދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި މުއާލަމާތް ކޮށްފައިވަނީ ރަސްމާލެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ސަޕްލައި ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޖުމްލަ 158 މީހަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ނޭނގި  ފައިސާ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ބޭރުކުރުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމަށާޢި، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނަށް ފައިސާ ރައްދުކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ފުލުހުން ވަނީ ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހު އާންމުންގެ މީހަކަށް ނުދަންނަ ނަމްބަރަކުން ގުޅާ ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން 5،87،000 ނެގި މައްސަލައެއްވެސް ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި މައްސަލާގައިވެސް ގުޅައިގެން އީމެއިލް އެޑްރެސްގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ، ވިކްޓިމްގެ މޯބައިލް ނަމްބަރު އީ ސިމަކަށް ބަދަލުކޮށް ވިކްޓިމްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް 25،000 ރުފިޔާ އާއި އަދި ވިކްޓިމްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ޖަމިއްޔާގެ އެކައުންޓުން 5،62،000 ރުފިޔާ ނަގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ