- Advertisement -ad image

ފެއްސާ، ރަތާއި ހުދުގެ މަތިވެރި ދިދައަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހަނގުރާމައަށް ވުރެ މަތިވެރި ހަނގުރާމައެއް ނުވޭ: ރައީސް ޔާމީން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފެއްސާއި، ރަތާއި ހުދުގެ ދިދައަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހަނގުރާމައަށްވުރެ މަތިވެރި ހަނގުރާމައެއް ނުވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މަރުވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ކާބަފައިންނަކީ ދިވެހި ގައުމަށްޓަކައި ވަރަށް މަތިވެރި ފަހުރެއްވި ބައެއް ކަމަށާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ވަނީ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑު ލަޝްކަރުތަކާއި ހަނގުރާމަކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅުން އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ ދަށުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ