test
- Advertisement -ad image

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް މެޓުއޮފީހުން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މިއަދުގެ ދެ އަކުން ފެށިގެން ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ. މެޓުން ބުނީ ގަޑިއަކު 19 މޭލާ 25 މޭލާ ދެމެފުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ