- Advertisement -ad image

ބޯކޮަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ އަތޮޅުން ތ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް މެޓުން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ހަޔަކުން އެގާރަ ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ.

މެޓުން ބުނީ މި ވަގުތުގައި ބޯކޮށްވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރުން އަދި ވިލަަގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެފައިވާތީ ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށްވެސް މެޓުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ