- Advertisement -ad image

ފަރަށްއެރި “މާޒު” ބޯޓު ފުންކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަރަށް އެރި “މާޒު” ބޯޓު ފުންކޮށްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ބޯޓު މިއަދު 10:45 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ، ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު. ފުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަރަށް އެރުމުން، “މާޒު” ބޯޓުގެ ބަނޑުފިލާ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާތީ، ސިފައިން ދަނީ ޕަންޕެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފެންހިއްކަމުން ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެ ބޯޓް ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ މ.މުލީ ބަނދަރަށް ވަނުމަށް ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ