Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މިއަހަރުގެ އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ހަމަޖައްސަވައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް އިސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި، އަމީރުލްޙައްޖުގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ ވަފްދާ ހަވާލުވެގެން ދާނެ ފަރާތެއް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަު އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަތީ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ގެންދަން ލިބިފައިވަނީ 453 ކޯޓާ އެވެ. މި ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ވެސް އެއްކޮށް ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. މި 453 މީހުންގެ ކޯޓާއެއް ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ 100 ޖާގައެވެ. އަދި އެ 100 މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ނަގާ ގުރުއަތަކުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ