- Advertisement -ad image

އައްޑޫގައި ހިނގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ފޭދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭގެ 3:10 ގައި އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި މިމާރާމާރީގައި ޒަހަމްކޮށްލާފައި ވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ނިޔާވީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ބެލިބެމުން މި މާރާމާއަކީ ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެންނާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި މާރާމާރީއެއްކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ