Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ބްރިޖުގައި ބިދޭސީއަކު ބައިސްކަލް ދުއްވާ ފޮޓޯއެއް!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ބޭރު މީހަކު ބައިސްކަލް ދުއްވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިމީހާ ގޮސްފައިވަނީ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ބްރިޖުގައި ބައިސްކަލު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައިވަނީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައެވެ.

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ބްރިޖަށް އަރާ ހިސާބުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއްވެސް ހުރެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

4 ޚިޔާލު

  1. ތި ނުވާނެ އިންޑިއާމީހެއް ފިޔަވާ ެެެެެެެެެެެެެެެެެހެން މީހަކަށް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުން ބާރު ދީގެން ކުރުވާ ކަމެއްތީ އިންޑިއާމީހުން މަނާ ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް މި ސަރުކާރަށް ނުފެންނާނެ އޯކޭވާނެ އެހާވެސް އިނޑިއާ މީހުން މިގައުމުގާ މޮޅު ކޮށްފަ ރައީ އިުރާހިމް އެ ހުންނަނީ މީދެން ކިހާބޮޑު ނޮހުރއްޕާނެއްތަ.

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ