- Advertisement -ad image

ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލަށް ހިދުމަތް ހޯދުމަށްދާ ބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިންނާއި އަދި އެހެނިގެން ހިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުންވެސް މާސްކު އެޅުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފައިވަނީ މިހަފުތާގައި ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ