- Advertisement -ad image

މިރޭގެ ހަވާ އެރުވުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިރޭގެ ހަވާ އެރުވުން ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ “ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި، މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު ހަވާ އެރުވުން މިހާރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިން ހަވާ އަރުވާ ގޮތަށް ނިންމީ އެމްޓިސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ “ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2، ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން” ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސާލިހުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ