Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އަނެއްކާވެސް 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ސަރުކާރުން ނަގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސަ ކޮވިޑް 19 ހެލްތް ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް 18.4 މިލިއަން ޔޫރޯ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫރަޕިއަން އިބްވެސްޓް މަންޓް ބޭންކާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިލޯނަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އީއައިބީއިން ތަޢާރަފްކުރި ސައުތް އޭޝިއާ ބަޕްލިކް ހެލްތްކެއާ ކޮވިޑް ޕްރޮގުރާމް ލޯނުގެ ރާއްޖެއަށް ދީފައިވާ ލޯނެއްކަމަށެވެ. 

މި ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ. އީއައިބީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އީއަބީގެ ގްލޯބަލް ޕާޓްނާސް ޑައިރެކްޓަރ މިސް މާރިއާ ޝޯއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާރު ބާއްވާފައިވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ބްރަސަލްސްގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރަޕިއަން ޑިޕްލަމެޓްސް ޑޭސް އިވެންޓުގައެވެ. 
މި ލޯނަކީ ވަރަށް ކޮންސެންޝަނަލް ޓާމްތަކެއްގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ