- Advertisement -ad image

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން ފަރުވާދެނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުނު “ސީ ހޯސް 3” ދޯނީގައި ހުރި 62 އަހަރުގެ މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން، އެމްެއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ތާޑް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މިރޭ 21:59 ހާއިރު ގެންގޮސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ 19:34 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެގުން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ