- Advertisement -ad image

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލުކުރި ޕާޓީ އަކީ އެމްޑީޕީ: ނަޝީދު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލު ކުރި ޕާޓީއަކީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނުތާ 17 އަހަރު ވީ ދުވަހެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީއަކީ ހާއްސަކޮށް ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތައާރަފުކޮށް ދައުލަތުގެ އާމުދަނީ އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ޕާޓީ ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ މަލްޓިޕާޓީ ގެ ދަށުން ވޯޓުދީގެން ރައްޔިތުން ހޮވި ފުރަތަމަ ރައީސެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

  1. ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތާ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލީ އެމްޑީޕީން
    ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް މިކަން ކުރެވިއްޖެ. ތިޔަކަމުގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ