- Advertisement -ad image

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހު ރައީސް ސާލިހު އިސްތިއުފާ ދިނުން މޮޅު އިތުރު: ޝިޔާމް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހު ރައީސުލުޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިސްތިއުފާ ދިނުން މޮޅު އިތުރު ވެގެންވާ ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނުތާ 17 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު އިންނާނެ ގޮތް ސިފަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރީ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅާ ދެބަހެއް ނުވާ ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް މިވެރިކަމުގައި ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެ ބަދަލު ކުރި ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ