- Advertisement -ad image

ކޮވިޑް ފެތުރޭތީ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާއެރުވުމާއި ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާތީ އަޟްހާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ފާހަގަ ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން ބުނީ 1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ހުޅުމާލޭގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ރާވާފައިވީއިރު މިދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް19 ގެ ޕޮޒިޓިވްކޭސްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިތުރުވެފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅޭ ހަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އެކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އީދު ޝޯ އަދި ހަވާ އެރުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ފާހަގަކުރާ ހަރަކާތްތަކަކަށްވާތީ މިފަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި މި ދެ ހަރަކާތް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ