- Advertisement -ad image

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ”އިހުސާން ވިލި” ފިހާރައިގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ “އިހުސާން ވިލި” ކިޔާ ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ވިލިމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ، ފަތިހު 05:25 ހާއިރު އެތަނުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފާވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ ފަތިހު 05:00 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ