- Advertisement -ad image

ލާދީނީ މީހުންގެ ރުހުން ދުވަހަކު ނުލިބުނަސް ވަރިހަމަ: އަލީ ޒައިދު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވެރިން ރުއްސަން ދުނިޔޭގެ ފިގުހު އެކަޑަމީތަކާއި އިސްލާމީ އެތައް މުއައްސަސާއަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހޭކަށް ނެތް ކަމަށާއި ޔޯގާއަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާ ގުީގެން ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާއި ޒައިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ވެރިން ރުހުނަސް ނުރުހުނަސްހިންދޫންގެ އަޅުކަމެއް ހުއްދަ ވާނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ލާދީނީ މީހުންގެ ރުހުން ދުވަހަކު ނުލިބުނަސް ވަރިހަމަ ކަމަށް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޯގާ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި 21 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔޯގާ އަކީ ސީދާ ހަރާމްކަމެއްކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds