- Advertisement -ad image

ލާހޫރޭގޮތަށް ކަންކުރީމާ ހަނާވަނީ އާއްމުން: ސައީދު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލާހޫރޭގޮތައް ކަންކަންކުރީމަ ހަނާވަނީ އާއްމުން ކަމަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ދަނީ ފާޅުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަމުން ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓްބިމުކުލި ކުޑަކުރަންހުށައަޅާފަ ޖެހިގެންއައި ހަފްތާގަ ދަމަން ޖެހުނީ އާއްމުންގެ ޖީބަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފިނޭންސްމިނިސްޓަރ ދަނީރައްޔިތުންނަށް ފާޅުގައި އޮޅުވާލަމުން ކަމަށާއި އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ މި ހިނގަނީ މިއީލަންކާވެސްހިނގިމަގުން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތަށް އެދެވޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާފިނަމަ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވެދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ އާމުދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް މިވަގުތު ފިޔަވަޅު ނާޅާފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މާލީގޮތުން އިތުރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ