- Advertisement -ad image

މިވެރިކަމުން ގައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު އެމްޑީޕީ އިން ދައްކަންޖެހޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ނިފާގު ވެރިކަމުން ގައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު އެމްޑީޕީން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޓެކްސް ބޮޑުނުކޮށް ވާނެ ކަމަށާއި ޓެކްސް ބޮޑު ކުރަން އެމްޑީޕީ އާއި މަޝްވަރާ ނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
އާދަމް ޝަރީފު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެމްޑީޕީން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.
އަދި މިހާރު ގައުމުގެ އިގުތިސާދު އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލައިފި ކަމަށާއި ސިޔާދަތު ގެއްލުވާލައި މުންކަރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފާވާ ކަމަށް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds