- Advertisement -ad image

ދެ ބިދޭސީއަކު މާރާމާރީ ހިންގައި އެކަކަށް ފަރުވައިދެނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގދ. ތިނަދޫގައި ދެ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައި އެކަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ގދ ތިނަދޫގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.  

އެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. 

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ.  

ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ